IzdvojenoZadar

Čerkuč poručio Longinu: Raspustite Upravno vijeće AGRRA-e i poništite cjelokupan natječaj

ŠTO ĆE NAPRAVITI ŽUPAN?

DA LI JE IZBOR RAVNATELJA AGRRA PROTUSTATUTARAN

„O rezultatu natječaja kandidati se obavještavaju u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave“ ovako glasi članak 22. Statuta Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA. Idući članak istog Statuta govori „Upravno vijeće dužno u roku određenom u natječaju obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu od nadležnog suda“.

Kako bi pojasnili ove dvije odredbe Statuta bitno je navesti nekoliko ključnih činjenica:
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, otvoren je od 29.01.2022. do 07.02.2022. Dakle zakonski rokovi iz članka 22 Statuta teku od 08.02.2022. što bi značilo da je taj rok bio 10.3.2022. Na dan 24.2. 2022. pozvani smo na razgovor. I nije bitno da smo pisani poziv dobili dan prije samog razgovora i da smo telefonski bili obaviješteni dva dana ranije o terminu razgovora. U normalnim uvjetima je uvijek minimalno 5 dana ranije. Obavljeni su „razgovori“ sa svim kandidatima i u rekordnom roku vijest o izboru objavljena je objava (istog dana) koja je čak sadržavala kratko obraćanje novoizabranog ravnatelja:

„U prvom redu želim zahvaliti Upravnom vijeću na ukazanom povjerenju. Izrazito cijenim doprinos svih zaposlenika koji su do sada uložili u rad ustanove. Pred nama su nove prilike za dodatni iskorak i nove ideje koje će doprinijeti razvitku cijelog ruralnog područja Zadarske županije, istaknuo je Pintur.“

Nakon toga ništa. Upravno vijeće smatrajući nepotrebnim da se drže Statuta tijela kojeg zastupaju u potpunosti zanemaruje svoje obaveze, a samim tim ne samo da krše Statut već je upitna i legalnost izbora.

S obzirom na to da mi ni do današnjeg dana nismo dobili rješenje o izboru kandidata kao ni priliku da pregledamo natječajne materijale, posebno Programa rada kandidata koji je izabran, daje nam za pravo sumnjati u legalnost cijelog postupka izbora.

Činjenica da ovakav pristup omalovažavanja i kršenja temeljnog dokumenta Ustanove stvara sumnju da je cjelokupna procedura izbora ravnatelja protuzakonita, nelegitimna i da se njegovim izborom možda stječu preduvjeti za pokretanjem postupaka koji su u javnosti poznati „kao sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti“ (Službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili ne obavi dužnost pa time sebi ili drugoj osobi pribavi korist ili drugome prouzroči štetu) ili u djelu Kaznenog zakona, kaznenog djela trgovanja utjecajem iz čl. 295. „Trgovanje utjecajem, zlouporaba položaja i ovlasti te trgovanje utjecajem radi zapošljavanja i imenovanja“.

Obraćam se vama gospodine Longin kao županu Zadarske županije koji je zadužen za zaštitu procedura i zakonitosti rada institucija u nadležnosti Županije te vam predlažem da poduzmete sljedeće korake: raspustite Upravno vijeće AGRRA, poništite odluku o imenovanju g. Pintura za ravnatelja i poništite cjelokupan natječaj. Predlažem Vam da imenujete nove članove UV koji neće moći biti u sukobu interesa (stranačkog interesa), otvorite novi natječaj i provedete izbor uz poštivanje svih statutarnih i zakonskih normi. Kandidat koji će biti izabran mora preuzeti funkciju ravnatelja u situaciji i uvjetima koji neće bacati sumnju na legalnost i zakonitost procedure definirane Statutom Agencije.
Davor Čerkuč.

Potpredsjednik Županijske skupštine Zadarske županije


Related Articles

Leave a Reply

Back to top button