Grad Zadar prekršio je Zakon kako nam ne bi dostavili podatke o Kalmetinim sumnjivim transakcijama

Iako je redakcija portala ZADAR News, poštujući apsolutno sve odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama od Grada Zadra zatražila transakcije koje je Grad izvršio u razdoblju od 2013. do 2017. godine, Ivana Dadić, službenica za informiranje izvijestila nas je kako nam se odbija Zahtjev citirajući potpuno krivo članak 5 i 18 spomenutog Zakona. – … Continue reading Grad Zadar prekršio je Zakon kako nam ne bi dostavili podatke o Kalmetinim sumnjivim transakcijama