IzdvojenoZadar

OBJAVLJUJEMO POPIS NEKRETNINA I POKRETNINA: Sud u Zagrebu Zdravku Livakoviću je blokirao cjelokupnu imovinu!

Kao što smo već pisali, Zdravko Livaković je, kako se tvrdi u optužnici koja je protiv njega podnesena, nelegalnim sredstvima svojoj majci koja je u mirovini i koja ima skromna primanja na ilegalan način kupio stan u Petrčanima za milijun i sto tisuća kuna u gotovini!

Bivšem državnom tajniku u ministarstvu Božidara Kalmete, drugooptuženom u aferi Remorker na teret se stavlja da je inkriminiranim kaznenim djelima pribavio protupravnu imovinsku korist u visini od 3.022.448,66 kuna i 171.693,38 eura. Sud mu je privremenom mjerom zabranio raspolaganje i otuđenje više nekretnina i pokretnina ukupne vrijednosti u iznosu od cca 290.417,88 eura, odnosno 2.214.260,67 kuna, što nije dostatno za oduzimanje imovinske koristi od njega u cijelosti. No sud je pribavio podataka porezne uprave iz kojih proizlazi da je Vesna Livaković u mirovini te da je od 2000. do 2012. ostvarivala godišnje primitke od 18.143,51 kunu pa do 52.552,14 kuna, ali i da je 2008. za 1,1 milijun kuna kupila stan u Petrčanima i to u gotovini što daleko nadilazi njezina primanja, bez da se uračunaju troškovi života.

Nadalje, Županijski sud u Zagrebu donio je odluku temeljem članka 557. e stavak 3. Zakona o kaznenom postupku (“Narodne novine” broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/11, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17) produljuje privremena mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi određena rješenjem suca istrage županijskog suda u Zagrebu broj Kir-Us-862/13 od 25. listopada 2013. i to:

– Zabranom II. optuženom ZDRAVKU LIVAKOVIĆU, s prebivalištem u Zadru, Nadbiskupa Vice Zmajevića 12, da otuđi ili optereti:

– nekretninu označenu kao G4- garaža u podrumu ukupne površine 38,53 m2, u nacrtu označena svijetloplavom bojom, 4. Suvlasnički dio: 582/10000 dijela nekretnine označene kao zkč. br. 6000/1 Zgrada i dvorište površine 404 m2 upisane u zk.ul.br. 12379 k.o. Zadar, kod Općinskog suda u Zadru,

– nekretninu označenu kao S7-stan u potkrovlju, ukupne površine 125,88 m2, u nacrtu označena rozom bojom, 12, Suvlasnički dio: 1901/10000 dijela nekretnine označene kao zkč. br. 6000/1 Zgrada i dvorište površine 404 m2 upisane u zk.ul.br. 12379 k.o. Zadar, kod Općinskog suda u Zadru uz zabilježbu zabrane otuđenja i opterećenja naznačenih nekretnina u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Zadru.

– plovilo tipa MARGA 930 oznake ZD 10239, duljine 9.80 m, širine 3.48 m, porivni uređaj: 2X Yanmar, 382 kw, godina proizvodnje 2002., broj motora 52187/52264, upisano u Upisniku pri Lučkoj kapetaniji Zadar uz upis zabrane otuđenja i opterećenja naznačenog plovila u Upisniku pri Lučkoj kapetaniji Zadar te upis zabrane otuđenja i opterećenja naznačenog vozila u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima koji upisnik vodi Služba upisa Financijske agencije, Regionalni centar Split, Podružnica Zadar, Upisničko mjesto Zadar, Ivana Danila 4.

Blokirane dionice Hajduka i Tankerske plovidbe

-1 dionicu oznake izdavatelja HJDK-R-A, -500,00 kn
-44 dionica oznake izdavatelja TNPL-R-A, -12.000,00 kn koje se kod Središnjeg Klirinškog depozitarnog društva d.d. vode na računu oznake: 3290956 ulagatelja Zdravka Livakovića uz upis zabrane otuđenja i opterećenja naznačenih dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb i u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima koji upisnik vodi Služba upisa Financijske agencije, Regionalni centar Zagreb, Šoštarićeva 2, Zagreb.

– poslovni udjel u trgovačkom društvu „D & Z” d.o.o. Zadar, Ulica Jerolima Vidulića 7 nominalne vrijednosti 20.000,00 kuna, što čini 100 % ukupnog temeljnog kapitala društva.

Uz upis zabrane otuđenja i opterećenja naznačenih poslovnih udjela u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima koji upisnik vodi Služba upisa Financijske agencije, Regionalni centar Split, Podružnica Zadar, Upisničko mjesto Zadar, Ivana Danila 4, te Sudski registar Trgovačkog suda u Zadru.

Na majku kupio stan od milijon i 100 tisuća kuna

Zabranom Vesni Livaković s prebivalištem u Zadru, Nadbiskupa Vicka Zmajevića 12, da otuđi ili optereti:

– nekretninu označenu kao stan na drugom katu površine 77,50 m2 s pripadajućim parcelnim mjestom označenim zelenom bojom, površine 18,00 m2, 4. Suvlasnički dio: 179/10000 dijela nekretnine označene kao zkč.br. 1446 Zgrada i dvorište Petrčane površine 455 m2 upisane u zk.ul.br. 291 k.o. Petrčane, kod Općinskog suda u Zadru, uz zabilježbu zabrane otuđenja i opterećenja naznačenih nekretnina u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Zadru.

Ova privremena mjera će se sukladno odredbi članka 557. e stavak 3. ZICP/08 svaka tri mjeseca ispitati postoje li zakonski uvjeti za daljnju primjenu privremene mjere te će se donijeti rješenje o njezinom produljenju ili ukidanju.

Obrazloženje

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (dalje u tekstu USKOK) 5. lipnja 2015. podnio je optužnicu protiv .. II optuženog Zdravka Livakovića zbog kaznenog djela iz članka stavak 3., članka 347. stavak 1. i članka 337. stavak 1. i 4. KZ/97..

Rješenjem suca istrage Županijskog suda u Zagrebu od 25. listopada 2013. temeljem odredbe članka 11. stavak 1. točka a), b) i f) Zakona o postupku oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem (Narodne Novine 145/10-nastavno ZPOIK) određena je privremena mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi optuženom Zdravku Livakoviću u odnosu na nekretnine i pokretnine označene pod točkama I – IV izreke rješenja te u odnosu na Vesnu Livaković (majku II optuženog Zdravka Livakovića) za nekretninu označenu pod točkom V izreke ovog rješenja.

Rješenjem optužnog vijeća županijskog suda u Zagrebu od 10. studenog 2016. potvrđena je optužnica USKOK-a od 5. lipnja 2015. protiv I optuženog Božidara Kalmete i drugih zbog kaznenih djela iz članka 333. stavak 1. KZ/97 i drugih.

Cjelokupni spis dostavljen je izvanraspravnom vijeću radi ispitivanja zakonskih uvjeta za daljnju primjenu privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi određene rješenjem suca istrage Županijskog suda u od 25. listopada 2013.

Podneskom od 27. listopada 2017. zamjenik ravnateljice USKOK-a navodi kako smatra u odnosu na optuženog Zdravka Livakovića kako i nadalje egzistiraju zakonski uvjeti za primjenu privremene mjere određene rješenjem Županijskog suda u Zagrebu od 25. listopada 2013. kojim se II optuženom Zdravku Livakoviću zabranjuje raspolaganje i otuđenje više nekretnina i pokretnina ukupne vrijednosti u iznosu od cca 298.417,88 eura, odnosno 2.214.260,67 kuna, a koja imovina nije dostatna za oduzimanje imovinske koristi Livakoviću u cijelosti.

Naime, II optuženom Zdravku Livakoviću u ovom kaznenom postupku stavlja se na teret da bi inkriminiranim kaznenim djelima pribavio protupravnu imovinsku korist u visini od 3.022.448,66 kuna i 171.693,38 eura.

U odnosu na privremenu mjeru koja se odnosi na Vesnu Livaković, majku optuženog Zdravka Livakovića. USKOK navodi citiranim podneskom u odnosu na stan površine 77,50 m2 i pripadajućeg parkirnog mjesta površine 18 m2 u Petrčanima vrijednosti 145.000,00 eura da se radi o nekretnini kupljenoj sredstvima koje je optuženi Livaković pribavio inkriminiranim mu kaznenim djelima i to u inkriminiranom vremenskom periodu. Naime, iz podataka porezne uprave Republike Hrvatske (list 4988-5000 spisa) proizlazi da se Vesna Livaković nalazi u mirovini i da je u razdoblju od 2000. do 2012. ostvarivala godišnje primitke u visini od 18.143,51 kunu pa do 52.552,14 kuna te je 2008. dakle, u vremenu inkriminacije kupila predmetnu nekretninu u Petrčanima za 1.100.000,00 kuna, a što uvelike premašuje njezina zakonita primanja. Nadalje kupoprodajna cijena za navedenu nekretninu isplaćena je u gotovini što samo potvrđuje da je stjecanje iste financirao ostvarenim protupravnom imovinskom korišću pribavljenom kaznenim djelima II optuženi Zdravko Livaković, posebice kada se cijeni da je Vesna Livaković na ime mirovine od 2000. pa do 2007. odnosno u godinama koje su prethodile kupnji ove nekretnin ostvarila primanja u ukupnoj visini od 210.025,55 kuna, odnosno da je na legalan način stekla samo četvrtinu ukupne isplaćene kupoprodajne cijene, ne uzimajući pri tome u obzir iznos koji je utrošen za osnovne životne troškove poput režija, hrane i odjeće. lz tako prikupljenih dokaza razvidno je da je predmetna nekretnina u vlasništvu Vesne Livaković kupljena nezakonito pribavljenim novčanim sredstvima kako se to optužnicom USKOK-a stavlja na teret II optuženom Zdravku Livaković te da je isti dio nepripadno stečene koristi prenio na treću osobu. odnosno na svoju majku Vesnu Livaković.

Nakon uvida u spis vijeće je opet bilo mišljenja kako postoje zakonski uvjeti za produljenje privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi određene rješenjem suca istrage.


Related Articles

Back to top button