ZadarZadne-Izdvojeno

Razvojna agencija ZADRA partner u projektu GuardEn


guardenProgram ima za cilj razviti transnacionalna partnerstava temeljena na pitanjima od strateškog značaja, kako bi se poboljšao teritorijalni, ekonomski i društveni proces integracije, i kako bi se doprinijelo koheziji, stabilnosti i konkurentnosti regije. Projekt GuardEn usmjeren je na razvoj i testiranje koherentnog okvira s ciljem podrške racionalnom dizajnu i implementaciji lokalnih strategija za prevenciju i upravljanje rizicima zaštite okoliša,  namijenjenih područjima kojima prijeti zagađenje tla i vode.

GuardEn okvir će se temeljiti na – i integrirati – relevantne znanstvene pristupe i metode, naglašavajući pritom sljedeće:

a) Planirano i aktivno sudjelovanje u relevantnim procesima kategorije ‘glavnih onečišćivača`, odnosno poduzeća iz primarnog sektora i prehrambenog sektora, kroz koncept volonterizma i svjesnog “društveno odgovornog ponašanja i djelovanja”

b) sistemsko i sistematsko iskorištavanje relevantnih potencijala ovih dionika: oni posjeduju značajne materijalne i nematerijalne imovine, koje bi bile vrijedne u kreiranju i provedbi lokalnih akcijskih planova za zaštitu okoliša.


Glavni cilj projekta je poboljšanje zaštite okoliša kroz:


– Uspostavu GuardEn sustava (razvoj niza metodoloških alata koji će služiti kao pomoć poduzećima da se približe GuardEn statusu, usvajanje međunarodnih standarda kao što su ISO 14000 i EU Program ekološkog upravljanja i revizije-EMAS )

– Razvoj metodologije za racionalno strateško planiranje prevencije zagađenja na lokalnoj razini

– Razvoj lokalnih klastera za prevenciju onečišćenja tla i vode

U Projekt je uključeno ukupno 11 teritorija iz 8 zemalja: Hrvatske, Grčke, Mađarske, Italije, Slovenije, Rumunjske, Bugarske i Srbije.

GuardEn Ciljne grupe i potencijalni sudionici / korisnici / korisnici pokrivaju širok spektar dionika i pojedinaca svih kategorija i razina koje se odnose na njegovo područje interesa. Indikativno: Nacionalni / regionalni / lokalni predstavnici Vlade osobe uključeni u zaštitu okoliša, instituti za istraživanje i obrazovanje, agencije za podršku održivog razvoja i održivog tretmana prirodnih resursa, gospodarske i obrtničke komore, poslodavci, udruge, nevladine organizacije, dobrovoljne organizacije, stručnjaci / konzultanti u području zaštite okoliša , a najviše od svih – poduzeća (i poljoprivredne zadruge) ciljanih sektora, kao i široka javnost.

Ukupno 8 zemalja i 11 teritorij uključeni su u GuardEn Projekt. Razvojna agencija Zadarske županije u Projektu sudjeluje kao Partner s iznimno kombiniranim znanjima,  vještinama i iskustvom, s komplementarnim područjima interesa, redovitim aktivnostima, autoritetom i stručnosti. Osim Razvojne agencije Zadarske županije, partnerstvo na projektu čine i Regija Peloponez kao vodeći partner (Lead Partner), zatim Američka farmerska škola u Solunu, Poslovni i inovacijski centar Atika, Savez industrija Sjeverne Grčke, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Plovdivu, Bugarska Komora, Szent István Sveučilište -Institut za zaštitu okoliša i krajobraznog gospodarstva, Komora Potenze, Veneto Agricoltura – Regionalna agencija za poljoprivredu, šumarstvo i poljoprivredno-prehrambeni sektor, Regionalni zavod za obrazovanje i zadružne studije Veneto, Regionalna Agencija za prevenciju onečišćenja i zaštitu okoliša regije Veneto, Razvojni Institut prehrambenih bio-resursa, Slovenska Komora za poljoprivredu i šumarstvo, i Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Beogradu.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.125.000,00 milijuna EUR od čega ZADRA za provedbu aktivnosti na području Zadarske županije raspolaže s proračunom od 70.000,00 EUR.

Službeno je projekt započeo s provedbom 01/10/2012. Datum predviđen za završetak projekta je 30/09/2014. Predstavnici Razvojne agencije Zadarske županije, gospođa Katarina Colić i gospodin Josip Matassi, sudjelovali su na dvodnevnom inicijalnom sastanku svih partnera u Tripoliju u Grčkoj, na kojem su se detaljno objasnile projektne aktivnost, te definirala zaduženja i rokovi kako bi se projekt uspješno proveo.Related Articles

Back to top button