IzdvojenoZadar

Vodovodna i kanalizacijska mreža otoka Vira se širi, a bageri rade danonoćno


Vodovodna i kanalizacijska mreža otoka Vira

BAGERI KOPAJU U ŠEST ULICA U PREZIDI I NA STAROM PUTU TE POSTAVLJAJU KANALIZACIJSKU CIJEV U PREZIDI XXII 

Od početka siječnja traju radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži otoka Vira u naseljima Prezida i Miljkovica, pa je trenutno na gradilištu virske vodovodne i kanalizacijske mreže u Prezidi (Prezida VI, Prezida VIII, Prezida X, Prezida XII, Prezida XIV i Prezida XVI) te na Starom putu deset bagera u punom pogonu. Radi se na kopanju kanala za polaganje glavne cijevi i spojevima u pratećim spomenutim ulicama, kao i na kopanju kanalizacijske cijevi poviše plaže u Prezidi, a taj dio poslova obavlja izvođač radova Vodoinstalacija iz Zadra. S druge strane, virsko općinsko poduzeće Vodovod Vir svoje će timove angažirati u ulicama Miljkovica XIII, Miljkovica XV i Miljkovica XVII.

– Dinamika izvođenja projekta vode i odvodnje je dobra, pa nam radovi napreduju prema vremenskom planu. Sretni smo što smo napokon u Prezidi u kojoj istovremeno rješavamo više ulica – kaže direktor Vodovod Vira Hrvoje Bašić. Projekt gradnje vodovodne i kanalizacijske mreže u naselju Prezida vrijedan je oko 40 milijuna kuna, a pored kopanja kanala na glavnom pravcu radovi se izvode u ulicama između morske obale i Starog puta. Dosad je Prezida VIII bila preskočena kako bi služila komunikaciji s gradilištem i oslobodila cestu prema rotoru, a sada su bageri ušli i u ovu ulicu, kao i u Prezidu XXII koja od Virskog puta ide prema moru, odnosno na plažu na Prezidi. 


U I. fazi izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže na otoku Viru dosad je napravljeno 1.370 priključaka vode i kanalizacije (698 objekta), u II. fazi odrađeno je 1.197 priključaka (633 objekta) te u III. fazi – gdje se trenutno izvode najintenzivniji radovi – 393 priključka za 217 objekta. Ukupno je izvedeno 2.960 priključaka na vodu i kanalizaciju za 1.548 objekata na otoku. 
Related Articles

Back to top button