IzdvojenoZadar

Davor Čerkuć: “Transparentnost” kao nepoznati pojam u Zadarskoj županiji

POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

„Transparentnost je izraz koji u društvenom, odnosno političkom kontekstu označava javno djelovanje pojedinaca, društvenih skupina, organizacija, institucija i državne vlasti koje karakterizira otvorenost ili odnosno spremnost da se podaci o njemu što je moguće više učine dostupnim javnosti i tako odgovornim prema široj zajednici. Transparentnost je ideal koji se u zapadnim društvima nastoji ostvariti kroz javni pristup informacijama kojima raspolažu vlada ili institucije od javnog značaja, odnosno kroz javne rasprave o budžetu i financiranju takvih entiteta. Smatra se da transparentnost, ako se nastoji dosljedno primijeniti, predstavlja jedno od najboljih sredstava za prevenciju korupcije i raznih drugih oblika zlouporabe“.

„Transparentnost doprinosi društvenoj odgovornosti. Javnost ima pravo da smatra javne službenike odgovornim za postupke koje čine i odluke koje donose. Da bi mogli da ih drže pod budnim okom, potrebne su informacije“.
Započinjem ovaj tekst s dvije definicije pojma Transparentnost u nadi da će pojedini Pročelnici Zadarske županiji uspjeti pročitati jednu te da će ih i razumjeti.

No, krenimo redom. Na zadnjoj sjednici Skupštine Zadarske županije održanoj 26.7.2021 godine 31. točka (od 37) glasila je: „Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja uređene posebne plaže Borik, k.o. Zadar, Grad Zadar“. U toj odluci navode se sljedeće informacije:

„Studijom opravdanosti davanja koncesije i procijene vrijednosti predmetne koncesije utvrđeno je kako pokazatelji dobiveni Studijom, opravdavaju gospodarske razloge za povećanje početnog iznosa“…

„Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru Zadarske županije na sjednici održanoj dana 23. lipnja 2021. godine, predložilo je stoga donošenje Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra – uređene posebne plaže Borik, s mogućnosti ograđivanja i naplate ulaska na plažu“….

„Ovlaštenik koncesije dužan je u pomorsko dobro koje se daje u koncesiju uložiti sveukupno 2.431.200,00 kuna kao investicijsko ulaganje, a sve u opsegu i na način opisan u Studiji gospodarske opravdanosti“….

Na samoj sjednici postavili smo pitanje Izvjestitelju po ovoj točki dnevnog reda, a to je Krešimir Laštro, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet, iz kojeg razloga se u materijalima ne nalazi i često navedena Studija gospodarske opravdanosti kako bismo mogli znati što sve sadrži investicijsko ulaganje u iznosu od 2.431.200,00 kn. Odgovor je bio: “Smatrali smo da vam taj materijal ne treba“. Zatražili smo da nam se taj dokument ipak dostavi.

Kako nismo dobili traženi dokument 2.8. 2021 smo uputili i službeni zahtjev mailom, a isti ponovili 31.8.2021 godine s dodatkom da su tu zamolbu zaprimili i Župan Longin te predsjednik Županijske skupštine Vučetić. Ni do danas odgovore na naš upit nismo dobili.

Koristim ovu priliku da javno upitam Krešimira Laštra, pročelnik Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet, Župana Longina i predsjednika Županijske skupštine Zadarske županije u čijem interesu oni obnašaju svoju dužnost i da li se nešto želi prikriti kad ne žele dostaviti Javno dostupan dokument ?

Da li imamo pravo sumnjati u stvarnu namjeru Koncesionara da će uložiti sveukupno 2.431.200,00 kuna kao investicijsko ulaganje, a sve u opsegu i na način opisan u Studiji gospodarske opravdanosti?
Ako već Pročelnik Upravnog odjela i Župan za njihov rad odgovaraju Partiji kojoj pripadaju, da li i Predsjednik Županijske skupštine koji bi po članku 26. Poslovnika trebao brinuti o ostvarivanju prava članova Skupštine to radi ili se vodi s onom: „ne grizi ruku koja te hrani“?

Kao Županijski vijećnik ujedno i Potpredsjednik Županijske skupštine Zadarske županije zatražio sam sukladno članku 16. Poslovnika“ tražiti i dobiti podatke od upravnih tijela Županije potrebne za obavljanje dužnosti člana, te s tim u svezi, koristiti njihove stručne i tehničke usluge“, da mi se dostave traženi dokumenti.

Iz tog razloga gospodo ne morate poštovati mene, poštujte funkciju i Poslovnik tijela kojeg Vi i ja predstavljamo.
Žalosno je da je od 18 plaža u Hrvatskoj koje imaju koncesije s mogućnošću ograđivanja i/ili naplate ulaza 8 njih nalazi se na prostoru Zadarske županije. To nas navodi na zaključak da su stanovnici Županije postali gosti na vlastitoj obali i da gore prozvani ne vide problem jer oni sigurno ne koriste navedene plaže kako ne bi slučajno došli u kontakt sa stanovnicima koji su ih izabrali.

Na kraju preporučio bih Krešimiru Laštri, pročelniku Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet, Županu Longinu i predsjedniku Županijske skupštine Zadarske županije Vučetiću da pročitaju barem neki dokument Vlade RH kako bi bolje razumjeli poruke koji isti zdušno promoviraju:

„Vlada Republike Hrvatske poštuje najviše kriterije otvorenosti, transparentnosti i uključivosti, stoga je omogućila građanima RH modernu, pojednostavljenu i ubrzanu komunikaciju s javnom upravom u pružanju javnih usluga.“
Davor Čerkuč, Potpredsjednik Županijske skupštine Zadarske županije


Related Articles

Leave a Reply

Back to top button