U stanu koji je pod kontrolom Centra za socijalni rad 10-godišnje dijete bez dijagnoze pozitivno na Normabel

Dijete od 10 godina, štićenik Hrvatskog zavoda za socijalni rad pozitivno je na benzodiazepin, odnosno na lijek Normabel, nalaz je to testa na urin kojega je izradio Zavod za javno zdravstvo Zadar na inicijativu majke maloljetnog djeteta. Iako djetetu nikad nije postavljena dijagnoza koja bi podrazumijevala konzumaciju Normabela, prema riječima majke 10-godišnjaka, on je Normabel … Continue reading U stanu koji je pod kontrolom Centra za socijalni rad 10-godišnje dijete bez dijagnoze pozitivno na Normabel