IzdvojenoTehnologijaVijesti

PIŠE KATARINA ĆOSIĆ – Pravni pogled na kriptovalute

KOLUMNA

PRAVNI POGLED NA KRIPTOVALUTE
 
Era digitalnog novca dovela je do toga da su „obični“ ljudi preuzeli ulogu brokera te su se odlučili
investirati u digitalnu imovinu iz udobnosti svog doma.
 
Pravna regulacija kriptovaluta razlikuje se od države do države.
 
Hrvatska nema Zakon o kriptovalutama, no to ne znači da trgovanje kriptovalutama nije uopće
regulirano. Postojeći Zakon o porezu na dohodak kriptovalute tretira kao oblik investicije.
 
Virtualne valute nisu u Republici Hrvatskoj zakonsko sredstvo plaćanja, nisu strano sredstvo
plaćanja, a nisu niti elektronički novac.
 
Što su onda i kako su regulirane?
 
Na kriptovalute se odnosi Zakon o porezu na dohodak po osnovi kapitalne dobiti, što će biti
detaljnije pojašnjeno u nastavku teksta, u dijelu u kojem se objašnjava porezni tretman kriptovaluta.
 
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kao obveznika mjera koje propisuje,
navodi i pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i
fiducijarnih valuta te djelatnošću pružanja skrbničke usluge novčanika.
 
U Republici Hrvatskoj Hrvatska narodna banka ne obavlja nadzor nad poslovanjem tvrtki ili
pojedinaca koji se bave izdavanjem kriptoimovine ili pružanjem usluga povezanih s
kriptoimovinom. Međutim, u dijelu poslovanja koji se odnosi na usluge mjenjačnice virtualnih
valuta i skrbničke usluge novčanika kriptoimovine, nadzor nadradom takvih subjekata obavlja
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) i to s aspekta primjene Zakona o
sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma. Za onaj dio poslovanja koji se odnosi na
pružanje usluga ili odnos prema klijentima ne postoji posebno definirana nadležnost regulatora
financijskog sustava RH.
 
Na stranici HANFA-e se nalazi i popis osoba koje su obavijestile HANFA-u da obavljaju djelatnosti
pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili pružanja skrbničke usluge novčanika.
 
Kao što je rečeno, pravna regulativa koja bi se bavila pitanjem kriptovaluta gotovo da ne postoji,
izuzev dijelom u pitanjima koja se bave sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma i to
zbog saznanja o kriminalnim radnjama (pranje novca, prijevarna postupanja, hakerski napadi).
 

EU TRETMAN
 
Europska unija radi na novim propisima kako bi se iskoristili potencijali te ograničili rizici
kriptoimovine. Potrebno je osigurati pravni okvir u vezi s kriptoimovinom, podržati tehnološke
inovacije te ukloniti eventualne prepreke korištenju novih tehnologija.
 
Na razini Europske unije priprema se regulativa kojom bi se reguliralo kriptotržište. Riječ je o
regulatornom okviru (prijedlog Uredbe o tržištima kriptoimovine, engl. Markets in Crypto-assets
Regulation, MiCA) kojom bi se regulirali subjekti koji pružaju usluge povezane s kriptoimovinom,
primjerice usluge skrbništva i upravljanja kriptoimovinom u ime trećih strana te savjetovanja o
kriptoimovini. Tako bi prema Uredbi usluge u vezi s kriptoimovinom smjele pružati samo pravne
osobe koje imaju registrirano sjedište u državi članici EU-a, a koje su dobile odobrenje za pružanje
takvih usluga od nadležnog nadzornog tijela, kao što je sada slučaj s investicijskim društvima.
Regulativom bi se regulirali i izdavatelji kriptoimovine koji namjeravaju nuditi kriptoimovinu ili
tražiti uvrštenja na platforme za trgovanje kriptoimovinom u EU-u.

POJAM KRIPTOIMOVINA, KRIPTOVALUTE, TOKENI
 
Što su kriptoimovina, kriptovalute, tokeni?
Kriptoimovina je digitalna imovina koja se može koristiti kao sredstvo razmjene ili za ulaganja. Za
razliku od tradicionalnog bankarstva, nema potrebe za središnjim registrom – temelji se na
tehnologiji decentraliziranog vođenja evidencije transakcija koja omogućuje sigurno bilježenje
transakcija putem mreže računala. Transakcije su privatne; ne odrađuje ih niti za njih jamči
središnja banka ili neko javno tijelo. “Kripto” u nazivu sugerira sigurnost, budući da se radi o zaštiti
kriptografijom.
 
Kriptovaluta je vrsta digitalnog novca. Djeluje na osnovi kriptografskih algoritama. Ima sve
osobine prave valute, osim što iza njih ne stoji autoritet države i postoje samo u elektroničkom
obliku. Najpoznatija su vrsta kriptoimovine.
 
Tokeni su novija kriptoimovina; oni su digitalno predstavljanje udjela ili prava na određenu
imovinu. Obično se izdaju za prikupljanje kapitala za nove poduzetničke projekte ili start-upove.
 

 
 
 
 
 
POREZNI TRETMAN KRIPTOVALUTA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 
Porezna uprava je dana 19. ožujka 2018. g. dala sljedeću uputu i to zbog učestalih upita o načinu
utvrđivanja dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka koje fizičke osobe ostvaruju
trgovanjem kriptovalutama. Prema Zakonu o porezu na dohodak dohodak od kapitala po osnovi
kapitalnih dobitaka utvrđuje se kao razlika između ugovorene prodajne cijene, odnosno primitka
utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti financijske imovine koja se otuđuje i nabavne vrijednosti te
imovine. Primicima po toj osnovi smatraju se primici od otuđenja financijskih instrumenata i
strukturiranih proizvoda, odnosno između ostalog i primici od instrumenata tržišta novca. Kapitalni
dobitak je razlika između vrijednosti koju je porezni obveznik uložio na početku trgovanja i koju je
zaradio pri dospijeću ili prodaji te financijske imovine.
 
Prema Poreznoj upravi trgovanje bitcoinima smatra se financijskom transakcijom, sukladno presudi
Suda EU-a u predmetu C-264/14, od 22. listopada 2015. te se slijedom prethodno navedenog, na
dohodak ostvaren po osnovi trgovanja bitcoinima, kao i svim ostalim kriptovalutama, plaća porez
na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka, budući se radi o dobitku po osnovi kupoprodaje te
kripto, odnosno virtualne valute, što je ekvivalent instrumentima tržišta novca. Porez se plaća na
razliku između nabavne i prodajne cijene umanjenoj za možebitne troškove trgovanja.
 

NASLJEĐIVANJE
 
Najveći je izazov s kriptovalutama to što je teško doći do njih nakon što korisnik umre jer su gotovo
uvijek zaštićene brojnim šiframa i enkripcijama. Upravo je sigurnost jedna od karakteristika
kriptovaluta.
 
Da bi se pristupilo većini kriptonovčanika, potreban je privatni ključ, nasumična kombinacija brojki
i slova, nešto slično vrlo jakoj lozinki.
 
Kriptoburze koje nudeuslugu skrbništva za valute mogu raspolagati imovinom vlasnika i nakon
njegove smrti, no glavnina njih ne koristi tu uslugu, već ima privatne ključeve.
 
S obzirom na to da tvrtke koje nude opciju skrbništva imaju pristup korisnikovom privatnom ključu
jedno od rješenja moglo bi biti imenovanje nasljednika od strane korisnika.
 
Korisnike stoga treba educirati o posljedicama koje mogu nastupiti njihovom smrću te time o riziku
da njihov kapital ostane iza njihove smrti zauvijek nedostupan.

BE PART OF THE FUTURE
 
Gospodarske, financijske i tehnološke djelatnosti koje doživljavaju brzi rast, kao što je to slučaj s
kriptovalutama, često predstavljaju iskušenje za zakonodavstva svih država.
 
Činjenica je da se uspostavljaju novi poslovni modeli koji nisu ili su samo djelomično regulirani. To
ne znači da iste nisu legalne, već da se zakonodavstvo i državni nadzor postupno usklađuju s takvim
djelatnostima tako da postupno uvode regulaciju i nadzor, uz oprez da time ne ugase djelatnosti i
poslovne subjekte koji obavljaju te djelatnosti, već da omoguće njihov daljnji razvoj.
 
Cilj jest omogućiti razboj tehnologije, a s druge strane zaštititi potrošače.
 
Potrošači možda nisu niti svjesni da su kriptovalute sadašnjost i budućnost.
 
Ipak, najveća opasnost prijeti potrošačima od nerazumjevanja funkcioniranja kriptovaluta i zato je
isto potrebno učiniti razumljivim prosječnom čovjeku, odnosno postati sastavni dio financijske
pismenosti.
 
Kriptoimovina je računalni program jednako kao računalne i mobilne aplikacije. Upravo nam razvoj
računalnih i mobilnih aplikacija govori o tome da o tržišnim aktivnostima u razvoju tehnologije
ovisi koje ćemo sve vrste kriptoimovine još vidjeti i koje će od njih biti korišteneu budućnosti.

 


Katarina Ćosić vodi vlastiti odvjetnički ured u Zagrebu. Zastupa domaće i strane klijente u području pomorskog i općeprometnog prava, trgovačkog prava i pravo društava, prava intelektualnog vlasništva, zemljišnoknjižnog prava, prava medija, odštetnog prava, sportskog prava, IT-a.

Vanjski je suradnik na portalu čarter.hr.

https://www.linkedin.com/in/katarina-%C4%87osi%C4%87-95731361/

 
 
 
 
 
 
 
 

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button