IzdvojenoPravo

Fotografija u turizmu

PIŠE KATARINA ĆOSIĆ

FOTOGRAFIJA U TURIZMU

Suvremena razvojna strategija turizma nezamisliva je bez vizualnog identiteta, a tu neizostavnu ulogu ima fotografija. Možemo govoriti o psihološkom utjecaju fotografije na uspješnost prodaje proizvoda i usluga.

Kada govorimo o fotografiji možemo ju promatrati iz više kuteva. Iz bilo kojeg kuta gledali potrebno je da fotografija, ona koja se koristi u komercijalne svrhe, bude profesionalna.

U ovom članku govorit ćemo o pravnoj regulativi vezanoj uz fotografiju, ugovorima, te pogledu iz ptičje perspektive.

Dobar klik mjeri se statističkim podacima.

Fotografija je medij u turizmu.

PRAVNA REGULATIVA

Fotografija kao autorsko djelo uređeno je Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

Autor djela je fizička osoba koja je autorsko djelo stvorila.

Autorsko djelo (u koje spada i fotografija) je originalna intelektualna tvorevina iz književnog, znanstvenog ili umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu.

Autorsko pravo sadržava moralna i imovinska prava autora. Autorskim pravom štite se osobne i duhovne veze autora s njegovim autorskim djelom (u daljnjem tekstu: moralna prava autora) te imovinski interesi autora u pogledu njegova autorskog djela (u daljnjem tekstu: imovinska prava autora). Za svako korištenje autorskog djela autoru pripada naknada, ako ovim Zakonom ili ugovorom nije drukčije određeno. Naknada se određuje kao cijena korištenja u privatnopravnom odnosu.

Moralna prava autora su pravo prve objave (autor ima pravo odrediti hoće li, kada, gdje, kako i pod kojim uvjetima njegovo autorsko djelo biti prvi put objavljen), pravo na priznanje autorstva (autor ima pravo biti priznat i označen kao autor djela), pravo na poštovanje autorskog djela (autor ima pravo usprotiviti se deformiranju, sakaćenju i sličnom naruženju svojeg autorskog djela te se ima pravo usprotiviti uništenju izvornika ili posljednjeg primjerka svojeg autorskog djela), pravo na poštovanje časti i ugleda autora (autor ima pravo usprotiviti se korištenju autorskog djela na način kojim se povrjeđuju njegova čast ili ugleda) i pravo opoziva (autor ima pravo opozvati osnovano pravo iskorištavanja njegova autorskog djela, uz popravljanje štete nositelju toga prava, ako bi se korištenjem djela povrijedila njegova čast ili ugled).

Imovinska prava autora podrazumjevaju da autor ima isključivo pravo sa svojim autorskim djelom i koristima od njega činiti što ga je volja te svakoga drugog iz toga isključiti. Imovinska prava obuhvaćaju pravo umnožavanja, pravo distribuiranja (pravo stavljanja u promet), pravo priopćavanja autorskog djela javnosti, pravo prerade.

Nositelj autorskog ili srodnog prava čije pravo je protupravno povrijeđeno ima pravo na zaštitu tog prava. Pravo na zaštitu ovlašćuje nositelja prava da od osobe koja je njegovo pravo povrijedila, ili njezina sveopćeg sljednika, zahtijeva prestanak radnje koja to pravo vrijeđa i propuštanje takvih ili sličnih radnji ubuduće (u daljnjem tekstu: prestanak uznemiravanja), popravljanje nanesene štete (u daljnjem tekstu: naknada štete), plaćanje naknade za neovlašteno korištenje, plaćanje zakonom određenog penala, vraćanje ili naknađivanje svih koristi koje je bez osnove stekla od povrijeđenog prava (u daljnjem tekstu: povrat stečenog bez osnove), utvrđenje učinjene povrede, kao i objavu pravomoćne presude kojom je sud, makar i djelomično, udovoljio zahtjevu usmjerenom na zaštitu prava.

UGOVOR O KORIŠTENJU FOTOGRAFIJE

Fotografije koje se koriste u sektoru turizma trebaju biti profesionalne.

Upravo je iz tog razloga neophodno da se poslovni odnos između korisnika i fotografa uredi ugovorom, kako bi se na taj način spriječilo da jedna ili obje strane budu nezadovoljne.

Autor može za drugoga osnovati pravo iskorištavanja autorskog djela ili mu prepustiti ostvarivanje autorskog prava ugovorom, davanjem odobrenja ili dozvole za korištenje ili drugim pravnim poslom. Autor može za drugoga osnovati pravo na temelju kojeg će drugi moći autorsko djelo koristiti na svaki ili na određen način (u daljnjem tekstu: pravo iskorištavanja). Pravo iskorištavanja može biti osnovano kao isključivo ili neisključivo pravo, ograničeno sadržajno, vremenski ili prostorno.

Nositelj isključivog prava iskorištavanja može autorsko djelo koristiti na način koji je u skladu sa sadržajem njegova prava te svakoga drugog, uključujući autora, isključiti iz takvog korištenja, ako zakonom nije drukčije određeno. Pri osnivanju isključivog prava iskorištavanja može se odrediti da autor pridržava za sebe pravo korištenja autorskog djela, ali ne na štetu onoga u čiju je korist isključivo pravo iskorištavanja osnovano. Neisključivo pravo iskorištavanja ovlašćuje svojeg nositelja da autorsko djelo koristi na način koji je u skladu sa sadržajem njegova prava, ali ga ne ovlašćuje da druge spriječi u bilo kojem korištenju tog djela. Ako pri osnivanju prava iskorištavanja nije izričito naveden način korištenja autorskog djela, smatra se da je stjecatelj stekao pravo koristiti autorsko djelo na način potreban za ispunjenje svrhe pravnog posla na temelju kojeg se stječe pravo iskorištavanja. Ako se iz svrhe pravnog posla ne može utvrditi je li pravo osnovano kao isključivo ili neisključivo, odnosno prostorno ograničeno, smatra se da je osnovano kao neisključivo pravo iskorištavanja, za područje Republike Hrvatske.

Autorskopravni ugovor mora određivati barem djelo na koje se odnosi, način korištenja, naknadu za korištenje djela ili izričitu odredbu da se pravo korištenja osniva bez naknade te osobu ovlaštenu za korištenje autorskog djela.

Autor ima pravo na prilagodbu izvorno ugovorenih naknada u autorskopravnim ugovorima promijenjenim okolnostima.

PTIČJA PERSPEKTIVA

Fotografija ima iznimnu moć u današnjem svijetu.

Jedan od načina stvaranja fotografije jest i onaj upotrebom dronova. Bez obzira na zakonsku regulativu koja se tiče korištenja dronova još uvijek velik broj ljudi istu ignorira, zanemarujući potencijalne opasnosti.

https://www.linkedin.com/pulse/let-iznad-zakona-katarina-%C4%87osi%C4%87/

Stoga, fotografiju u turizmu treba promotriti i iz ptičje perspektive.

Fotografiranje dronom još je više povećalo važnost fotografije u turizmu, a ponajviše iz razloga jer daje vizualni identitet lokacija koje su do tada bile nepristupačne i atraktivne.

Fotografiranje dronovima omogućilo je pogled na svijet iz nove perspektive. Ako bismo se htjeli našaliti rekli bismo, omogućilo je „pogled s visoka“.

Fotografiranje dronom doprinosi profesionalnom dojmu i podiže brand na novu razinu, te u današnje vrijeme čini neizostavan alat u turističkom sektoru.


Katarina Ćosić vodi vlastiti odvjetnički ured u Zagrebu. Zastupa domaće i strane klijente u području pomorskog i općeprometnog prava, trgovačkog prava i pravo društava, prava intelektualnog vlasništva, zemljišnoknjižnog prava, prava medija, odštetnog prava, sportskog prava, IT-a.

Vanjski je suradnik na portalu čarter.hr.

https://www.linkedin.com/in/katarina-%C4%87osi%C4%87-95731361/

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button