IzdvojenoZadar

Renata Peroš za voditelja Kneževe palače izabrala Lorenu Peroš!

Ravnateljica Narodnog muzeja Renata Peroš izabrala je svoju rođakinju Lorenu Peroš za voditeljicu nove službe za održavanje kulturno-povijesnog kompleska Kneževe palače i Odjela za marketing i odnose s javnošću.

Lorena Peroš je izabrana na javnom natječaju koji je u potpunosti bio prilagođen njezinim kvalifikacijama, a sastavila ga je njezina tetka Renata Peroš uz aistenciju stručnih službi iz Narodnog muzeja.

Lorena Peroš ispunila je uvjete javnog natječaja da mora biti “magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, imati najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima marketinga ili radno iskustvo u kulturno-turističkim projektima, znanje najmanje dva svjetska jezika i poznavanje rada na PC-u u Windows radnoj okolini”. Naime, potrebno iskustvo od godine dana Lorena Peroš je stekla radeći na projektu “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleska Kneževe palače” u koju je “upala” zahvaljujući dobrim vezama svoje tetke i ravnateljice Narodnog muzeja Renate Peroš.

Lorena Peroš diplomirala je na Hoteljerskom fakultetu u Opatiji, radila je kao programski voditelj u Turisthotelu, a od 2010. kao menadžer za ljudske resurse i voditeljica prodaje Pakoštane d.d.

Na Sveučilištu u Zadru je magistrirala na studiju iz informacijskih znanosti s radom “Uloga lokalnog medija u očuvanju kulturnog identiteta (na primjeru Zadarskog lista)”.

Na istom natječaju zaposlene su još dvije osobe na mjestu asistenta za marketing na info pultu, jedan muzejski tehničar i dvije spremačice. Svi oni počinju raditi od 1. listopada, a njihove plaće pokrivat će Grad Zadar.


Related Articles

Back to top button