Tehnologija

Google Maps za Android dobio baterijsku svjetiljku

Među najosnovnijim značajkama Google Mapsa nudi vam se mogućnost da u nekoliko sekundi saznate u kojem stesmjeru okrenuti, odnosno u kojem se krećete.

Kako bi se ta značajka poboljšala korisnicima Androidtelefona koji se orijentiraju na malim zaslonima pametnih telefona, Google je izdao nadogradnju u kojoj je strelicu pokazivača smjera zamijenio plavom točkom s trakom plavog svjetla, što podsjeća na baterijsku svjetiljku.

Taj trak svjetla vam ujedno govori koliko je precizno usmjerenje vašeg telefona u bilo kojem trenutku, pa što je trak svjetla uži, to je preciznije prikazan pravac kretanja. Ukoliko je trak širok to znači da kompas vašeg telefona nije kalibriran jer senzori ne rade kako bi trebali uslijed recimo punjenja uređaja ili kada se nalazite u blizini nekog metalnog stupa. Google navodi da se to može vrlo jednostavno riješiti pomicanjem telefona u “osmicu” nekoliko puta, što će odmah omogućiti preciznije usmjerenje uređaja.

Drugim riječima, “osmicom” ćete dobiti puno precizniji kompas pri korištenju Google Mapsa na svojem Android telefonu. 

Related Articles

Back to top button