IzdvojenoZadar

FAKTOGRAFIJA I ČINJENICE: Dukićev proračun izglasali su HDZ, Meštrovićevci, Rubeša i Tadin, ne i SDP

KRONOLOGIJA JE NEUMOLJIVA

Izglasavanje proračuna Grada Zadra pretvorilo se u politički skandal bez presedana i to sve zbog krivog tumačenja činjeničnog stanja i onoga što se dogodilo na sedmoj, kasnije i na osmoj izvanrednoj sjednica Gradskog vijeća Grada Zadra koja je naknadno održana jučer. A do naknadne i izvanredne sjednice GV-a došlo je zbog pojedinaca koji su nepravilno ispunili amandmane na proračun, a koji su onda kao takvi završili izglasani, što se kasnije pokazalo – nelegalnim. Upravo zato je poslužila osma izvanredna sjednica GV-a na kojoj je “nepravda ispravljena”.

Samo faktografija i činjenice

U ovom članku nećemo se baviti političkim odlukama niti jednog od klubova vijećnika, načinom na koji su izglasavani amandmani i slično već čistom i dokazivom faktografijom.

Sedma sjednica Gradskog vijeća Grada Zadra održana je 22. prosinca 2021. godine, a ovo je bio njen službeni Dnevni red:

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika i polaganje prisege

– AKTUALNI SAT –

2. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2022. godinu

3. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na
području Grada Zadra za 2022. godinu

4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2022. godinu

5. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2022. godinu

6. Prijedlog Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2022. godinu

7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2022. godinu

8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2022. godinu

9. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2022. godinu

10. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

11. Prijedlog Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

12. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu

13. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava komunalne naknade u 2022. godini

14. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava komunalne naknade u 2021. godini

15. Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2022. godinu

16. Prijedlog Odluke o smanjenju zakupnine za siječanj, veljaču i ožujak 2022. godine

17. Prijedlog Odluke o privremenom umanjenju zakupnine javnih površina za postavu ugostiteljskih stolova i sjedalica ispred ugostiteljskih objekata, za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 30. ožujka 2022. godine

18. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača

19. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2022. godinu

20. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2023. godinu

21. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru

22. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti TD Obala i lučice d.o.o. Zadar na Odluku o izmjenama i dopunama (II.) općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

23. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Stambene zone Skročini II“

24. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2021. godini

25. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra za 2022. godinu

26. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake kat.čest. zemlje broj 2095/8 k.o. Zadar

27. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake kat.čest.zemlje broj 1750/8 k.o. Crno

28. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi

29. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra

30. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za ravnopravnost spolova

31. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo

32. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za pritužbe i prijedloge građana

Rubeša je nečitljivi i protuzakonit amandman pisao za govornicom, Vučetić je to potvrdio

Predsjednik Gradskog vijeća Marko Vučetić za vrijeme održavanja sedme sjednice GV-a nakon podnošenja jednog amandmana Ante Rubeše iz Akcije Mladih kazao kako je isti nečitljiv i kako se ne vidi što na njemu piše.
Također, za napomenuti je i činjenica kako je ZA proračun koji je predložio gradonačelnik Branko Dukić (HDZ) glasalo 19 vijećnika, od čega su dva glasa članova Akcije Mladih, Ante Rubeše i Roka Tadina.

Na klubu vijećnika jučer ujutro utvrđeno je kako donošenje proračuna nije bilo zakonito

Kasnije, na jučerašnjem radnom sastanku predsjednika klubova vijećnika koji je hitno sazvan utvrđeno je kako donošenje proračuna nije bilo zakonito. Pročelnik Mijolović komunicirao je s javnošću kako se neće ponoviti cijela sjednica s podnošenjem amandmana.

O čemu se glasalo na osmoj izvanrednoj sjednici GV-a?

Osma izvanredna sjednica Gradskog vijeća održana je jučer, 29. prosinca 2021. s početkom u 16 sati. Ista je u cijelosti dostupna za pregled klikom ovdje, a ovo je Dnevni red iste:

1. Prijedlog zaključka o otklanjanju uočenih nedostataka u Proračunu Grada Zadra za 2022. godinu i projkecijama za 2023. i 2024. godinu

Nakon usvajanja Dnevnog reda, za govornicu je došao pročelnik Ivan Mijolović koji je objasnio zbog čega se opet ide u glasanje i što se izglasava. Mijolović je jasno naglasio kako su neke stavke iz pojedinih amandmana imale nekonzistentne rashode i kako takvi, amandmani ne mogu biti izglasani. Konkretno, Mijolović je objašnjavao amandman vezan za Kneževu palaču.

– Imamo samo jednu točku Dnevnog reda, čelnik tijela ima prava temeljem članka 42 Zakona o lokalnoj samoupravi obustaviti od primjene opći akt koji je nezakonit. U ovom slučaju, radi se o proračunu, znači sredstva Kneževe palače su amandmanima iscrpljena u većem obimu nego što je bio sam program u iznosu od 1 milijon i 205 tisuća kuna. Isto tako sredstva u iznosu od 200 tisuća kuna koja su teretila aktivnost, rashod i škola standard ne mogu se dirati jer se radi o decentraliziranim sredstvima. Pred vama je zaključak u kojemu je sve objašnjeno i gdje imamo rješenje za uklanjanje ovih nepravilnosti. Zahvajujem – kazao je Mijolović.

Nakon toga, predsjednik GV-a Marko Vučetić otvara raspravu

Enio Meštrović i njegovi vijećnici glasali su PROTIV prijedloga, Radeta je prvi glasao ZA

“1. Prijedlog Zaključka o otklanjanju uočenih nedostataka u Proračunu Grada Zadra za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu” na koju se javlja jedino Ante Rubeša koji nerazumljivo i nelogično još jednom potvrđuje tvrdnju pročelnika Mijolovića kako je amandman koji je predložen nelegalan.

Uslijedilo je potom izglasavanje točke “1. Prijedlog Zaključka o otklanjanju uočenih nedostataka u Proračunu Grada Zadra za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu” za koji je prvi glas ZA dao predsjednik kluba vijećnika SDP-a Daniel Radeta (što je vidljivo klikom ovdje), zatim su ZA glasali članovi kluba vijećnika HDZ-a, a tek nakon što se moglo vidjeti kako je točka prošla, u 16 minuti i 7. sekundi videa (https://youtu.be/GxXewOB-Dqs) Enio Meštrović glasa PROTIV. Nakon Meštrovićevog glasanja PROTIV, uključuju se i ostali članovi Nezavisne liste Enio Meštrović koji također glasaju PROTIV. Roko Tadin, Marjana Botić i Ante Rubeša bili su SUZDRŽANI.

Zaključak: ZA izglasavanje proračuna glasali su HDZ-ovci, Nezavisna lista Enio Meštrović, Ante Rubeša i Roko Tadin, ne i SDP

Konačan zaključak je, dakle, sljedeći: ZA prijedlog proračuna koji je vijećnicima predložio Branko Dukić glasali su svi vijećnici HDZ-ovog kluba, svi vijećnici kluba Nezavisne liste Enio Meštrović, kao i članovi Akcije Mladih, Ante Rubeša i Roko Tadin. SUZDRŽANA je bila Marjana Botić, dok su svi vijećnici SDP-ovog kluba glasali PROTIV proračuna.

Na izvanrednoj osmoj sjednici GV-a za Prijedlog zaključka o otklanjanju uočenih nedostataka u Proračunu Grada Zadra za 2022. godinu i projkecijama za 2023. i 2024. godinu ZA su glasali svi vijećnici HDZ-a i SDP-a, dok su PROTIV bili svi vijećnici Nezavisne liste Enio Meštrović. Vijećnici Akcije Mladih Ante Rubeša, Roko Tadin i Marjana Botić bili su SUZDRŽANI.

Dakle, jasno je kao dan i faktografski dokazivo kako ZA proračun koji je predložio HDZ-ov gradonačelnik Branko Dukić nisu glasali SDP-ovci, već vijećnici kluba vijećnika HDZ-a, svi vijećnici Nezavisne liste Enio Meštrović, vijećnici Akcije Mladih Ante Rubeša i Roko Tadin.

Vijećnici Nezavisne liste Enio Meštrović ne govore istinu, upravo su oni s HDZ-om izglasali proračun

Ono o čemu su ZA glasali HDZ i SDP je “Prijedlog Zaključka o otklanjanju uočenih nedostataka u Proračunu Grada Zadra za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu”. Dakle, glasali su za otklanjanje neispravnih amandmana za koje je utvrđeno da su nezakoniti, a upravo su dolazili od strane kluba vijećnika Akcije Mladih koja je iste nelegitimne poslala na izglasavanje dan ranije.

Također, bitno je naglasiti kako su se vijećnici Nezavisne liste Enio Meštrović jučer i danas u objavama na društvenim mrežama, kao i sam Enio Meštrović osobno, služili neistinama tvrdeći kako su SDP i HDZ zajedno izglasali proračun za 2022. godinu, što je, kao što smo već gore taksativno objasnili – netočna i lažnja tvrdnja. Upravo se dogodilo suprotno – proračun je izglasan rukama HDZ-a, Nezavisne liste Enija Meštrovića, Ante Rubeše i Roka Tadina.


Related Articles

Leave a Reply

Back to top button